Prima pagină

COOPERAREA U.E.-SENEGAL în domeniul economic

 

COOPERAREA U.E. – SENEGAL în domeniul economic

 

Marcat de o existență măsurată în decenii, parteneriatul U.E. – Senegal este apreciat de europeni ca fiind unul dintre cele mai trainice și diversificate din spațiul vest-african. Acesta înglobează într-o manieră echilibrată atât relații politice susținute, cât și o largă cooperare economică și tehnico-financiară, dirijată către sectoarele cheie ale dezvoltării societății senegaleze.

 

Prin acțiunile sale desfășurate în plan politic și economico-financiar, U.E. sprijină deopotrivă guvernul senegalez, dar și actorii publici sau privați, în demersurile acestora pentru promovarea unei economii competitive și acces la servicii publice de calitate.

 

Punerea în practică a politicii europene de susţinere a economiei senegaleze se face preponderent prin intermediul Fondului European de Dezvoltare (FED), principalul instrument al ajutorului comunitar destinat cooperării pentru dezvoltare acordat țărilor din grupul ACP (Africa/Caraibe/ Pacific).

 

Anul 2013 a însemnat încheierea celui de al zecelea FED, program care s-a derulat în perioada 2008 – 2013 și care a dispus de un pachet bugetar depășind suma de 22,6 miliarde euro. În cadrul acestuia, Senegalul a beneficiat de un sprijin financiar în valoare de 223 miliarde CFA, aproximativ 340 milioane euro, fonduri dirijate pe trei direcții importante și anume: dezvoltarea economică, dezvoltarea socială și umană, integrarea regională și comercială.

 

Au fost convenite peste 30 de mari proiecte, unele dintre acestea déjà finalizate, iar altele aflate în diferite faze ale derulării, proiecte dintre care menționăm:

- integrare regională:

- reabilitări și construcții de șosele

- finanțarea infrastructurii transporturilor terestre

- comerț:

                                   - susţinerea creșterii accelerate a comerțului exterior

                                   - ameliorarea competitivității economice

- sprijin bugetar:

                                   - implementarea strategiei naționale de reducere a sărăciei

                                   - ajustări structurale în economie

                                   - programe sectoriale în domeniul justiției

                                   - protecția mediului și dezvoltare durabilă

- asanări, amenajarea teritoriului și acces la sursele de energie si apă potabilă.

 

Începând cu 1 ianuarie 2014 a devenit operațional cel de al unsprezecelea FED, care se va derula în perioada 2014-2020 și a cărui acoperire bugetară prevăzută este de 31,6 miliarde euro. De menționat că statele membre U.E. pot avea propriile acorduri bilaterale cu țările grupului ACP, înțelegeri în baza cărora pot derula inițiative proprii cu aceste țări, acțiuni care însă nu vor fi susținute din FED și nici din alte fonduri comunitare.

 

Demersurile pentru atragerea de surse financiare aferente FED-ului actual preocupă din plin autoritățile senegaleze, angajate în realizearea obiectivelor strategice a căror finalitate vizează printre altele: accelerarea dezvoltarii economice care să permită intrarea Senegalului în rândul țarilor africane emergente (în perspectiva anului 2035), dezvoltarea infrastructurii rutiere, eradicarea sărăciei, ridicarea nivelului de sănătate și lupta impotriva SIDA, asigurarea cu apă potabilă a localităților rurale s.a. toate acestea fiind obiective ale Planului Senegal Emergent, o strategie ambiţioasă de dezvoltare economico-socială a țării.

 

Dintre celelalte proiecte gestionate de U.E., putem aminti: lupta împotriva spălării de bani (3 mil euro); crearea de facilităţi pentru accesul la apă şi energie (20,8 mil euro); gestionarea zonelor de coastă, adaptare la schimbările climatice, proiecte de securitate alimentară, consolidarea democraţiei şi a drepturilor omului (28,4 mil euro); proiecte finanţate prin Instrumentul de Stabilitate: sprijin pentru procesul de pace din Casamance (5,5 mil euro).

 

Tot în cadrul Instrumentului de Stabilitate, Senegalul este beneficiar al programului „Ruta cocainei”, cu acţiuni specifice în domeniul siguranţei aeroportuare şi porturare şi în domeniul luptei împotriva spălării de bani în Africa de Vest.

 

În sfârşit, Senegalul mai beneficiază de programe globale ale UE, cu precadere în domeniile sănătăţii (vaccinuri şi medicamente esenţiale), învăţământului superior şi cercetării, protecţiei mediului, migraţiei şi menţinerii păcii.

 

ALEGERI PREZIDENTIALE 2019

31.10.2019

La Ambasada României din Dakar (Point E, rue Ax9A) este deschisă Secția de votare numărul 615, la care pot vota, pentru …

Transferul activității consulare la Ambasada României din Abuja

28.08.2019

În contextul în care fostul diplomat cu atribuții consulare și-a încheiat mandatul la Dakar, activitatea Secției consulare a Ambasadei a fost…

Programul Ambasadei României la Dakar și al Secției Consulare în perioada 15-16 august 2019

14.08.2019

Vă informăm că Ambasada României la Dakar și Secția Consulară nu au program de lucru cu publicul în perioada 15-16 august 2019, în conformitate cu…

Informații utile despre votul în străinătate la alegerile pentru Președintele României

07.08.2019

Modalități de exercitare a dreptului de vot în străinătate la alegerile prezidențiale din 10 noiembrie 2019 Detalii aici :…