Relaţii bilaterale

Relaţii economice

Republica Senegal – exemplu de stabilitate politicǎ ȋn regiune – țară cu un bogat potenţial de resurse naturale şi umane, plasatǎ de mai mulți ani pe o dinamică ascendentă a dezvoltării economico-sociale, se aflǎ ȋn prezent angajatǎ ȋntr-un amplu program de creştere echilibratǎ a structurilor economice, program al cǎrui scop final preconizeazǎ intrarea, ȋn perspectiva următoarelor douǎ decenii, ȋn elita economiilor africane emergente.

Drept urmare a încrederii pe care mediul de afaceri, dar și cadrul instituțional senegalez le oferă capitalului străin, România a dezvoltat cu această țară, de-a lungul ultimilor decenii, relații economice și comerciale susținute, Senegalul devenind astazi cel mai important partener din Africa occidentală.

 

Cadrul juridic

Relaţiile economice dintre România si Republica Senegal sunt reglementate de un cadru juridic relativ restrâns, insuficient diversificat, situație care nu stimulează într-o măsură satisfăcătoare dezvoltarea cooperării în plan economic.

 

În domeniul schimburilor comerciale

După integrarea României în U.E., Acordul comercial bilateral și-a încetat valabilitatea, iar în relațiile comerciale operează Sistemul de preferinte generalizate (SPG) prin care Uniunea Europeană acorda facilități unui numar de 71 țări in curs de dezvoltare, inclusiv Republica Senegal. Cu începere de la 1 ianuarie 2014 a intrat în viguoare o nouă versiune SPG, document care își propune sa aducă un plus de facilități partenerilor comerciali ai U.E., plasați în această categorie.

Separat de acesta, între Uniunea Europeană și țările CEDEAO (Communuté Economique des Etats de l’Afrique de l'Ouest) – 15 țări din Africa Occidentală – este în curs de negociere un Acord de parteneriat economic, al cărui scop vizează atât dezvoltarea cooperării economice, cât și creșterea volumului schimburilor comerciale între U.E. și partenerii săi din țările menţionate.

Cu prilejul unei misiunii economice private, organizată la Dakar în luna iunie 2010, a fost semnat un Acord comercial la nivelul operatorilor economici privați din România și reprezentanții asociațiilor patronale din Senegal. Documentul stabilește principiile pe baza cărora vor fi încheiate contractele comerciale între firmele românești și cele senegaleze, precum și etapele procesului de colaborare.

 

In domeniul cooperarii economice

- Acord de cooperare economică, tehnică și știintifică semnat în luna aprilie 1976 și pentru care s-a propus – după aderarea României la U.E. – amendarea printr-un Protocol, care să pună cooperarea bilaterală în concordanta cu noile condiții.

Cu ocazia vizitei în România a ministrului senegalez al Afacerilor Externe (aprilie 2010) s-a convenit inițierea negocierilor pentru un nou „Acord de cooperare economică și tehnico-știintifică ”, document deja pregătit pentru a fi semnat și care stipulează, printre altele, înfiinţarea Comisiei Mixte interguvernamentale româno-senegaleze.

- Protocolul de colaborare între Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) și Consiliul Național al Patronatului din Senegal (CNP), semnat în luna mai 2009.

- Protocol de cooperare în domeniul mineritului, dezvoltării rurale, asistenței tehnice și formării de cadre, semnat la Dakar în 25 februarie 1977.

- Protocol de cooperare în domeniul protecției mediului, semnat în 2003 la Dakar.

 

Alte acorduri

- Acord privind promovarea si garantarea reciprocă a investițiilor, semnat în luna iunie 1980, la București ;

- Acord de cooperare între Camera de Comerț și Industrie a României și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dakar-Senegal, semnat în luna septembrie 1992.

Recent (august 2015), a fost semnat la București, Acordul de cooperare între Camera Bilaterală de Comerț și Industrie Senegal-România și Confederația Patronatelor din România – CONPIROM

 

Comisia mixtă

Funcționează în baza Acordului de cooperare economică, tehnică și știintifică, semnat intre România și Republica Senegal la 24 aprilie 1976, la București.

Până la această dată au avut loc trei sesiuni ale Comisiei mixte (ultima în luna iunie 1980), după care activitatea a fost suspendată, atât datorită lipsei de consistență a relațiilor economice bilaterale, cât și datorită noilor orientări – după anul 1990 – ale politicii comerciale Românesti.

Asa cum s-a precizat mai sus, noul Acord de cooperare economică si tehnico-știintifică este pregătit pentru semnare și stipulează reînființarea Comisiei Mixte interguvernamentale româno-senegaleze.

 

Schimburile comerciale

 

Evoluţia schimburilor comerciale

 

Mil. USD

2005

2006

2007

2008

2009

Total

0,485

2,05

1,82

1,20

4,129

Export

0,479

2,047

1,760

1,200

4,129

Import

0,006

0,008

0,060

0,000

0,000

Sold

0,473

2,039

1,700

1,200

4,129

 

Mil. USD

2010

2011

2012

2013

2014

Total

4,99

8,13

8,28

12,87

3,39

Export

4,96

8,130

8,27

12,86

3,39

Import

0,03

0,000

0,01

0,01

0,00

Sold

4,93

8,130

8,26

12,85

3,39

 

 

Față de trendul oscilant și nivel scăzut realizat în anii 2005-2008, începând cu anul 2009 schimburile comerciale au înregistrat un progres remarcabil, comparativ cu perioada anterioară creșterile fiind spectaculoase. De la sub un milion USD realizări în anul 2005 ajungându-se la peste 8 milioane în anul 2012 şi la aproape 13 milioane USD în anul 2013. Anul 2014 a inregistrat o scadere substanțială, aceasta în primul rând datorită lipsei cererii din partea senegaleză pentru două produse importante, cu mare pondere la exportul românesc, respectiv cereale și îngrașăminte. Anul 2015 marchează un reviriment în dinamica schimburilor bilaterale, preconizânde-se la finalul anului o creștere de cca. 15-20 % față de 2014.

Pentru o strategie eficientă în perspectiva creșterii volumului schimburilor comerciale, în condițiile unei balanțe net favorabile părții române (exporturile senegaleze totale în România n-au depăşit 125 mii de dolari în ultimii zece ani), partea română va trebui să promoveze operațiuni de import din Senegal, pentru produse specifice cum ar fi: arahide, fructe tropicale, legume proaspete, produse artizanale, fosfați, pește și produse din pește, fructe de mare, ulei de palmier etc. Este un fapt dovedit că o bună parte dintre produsele enumerate mai sus ajung în România ca importuri din țări europene (Franța, Belgia, Italia etc.) la un preț mai ridicat care include și profitul intermediarilor.

 

Structura schimburilor de mărfuri

Principalele produse româneşti care în decursul timpului au făcut obiectul exportului în Republica Senegal au fost: produse siderurgice, rulmenți, cereale, îngrașăminte și alte produse agricole, aparate și acumulatori electrici, anvelope auto, piese de schimb pentru motoare și generatoare electrice, piese de schimb pentru material rulant, produse chimice organice și anorganice, articole și armaturi sanitare, electrozi de sudură, articole de sticlărie, aragaze și electrocasnice, cherestea, țesături din bumbac, conserve din legume, făină și produse de panificație, articole din cauciuc și mase plastice, rechizite școlare etc.

În luna decembrie 2005 a sosit în Dakar primul lot de 40 autoturisme DACIA-LOGAN. La această dată, autoturismele şi piesele de schimb auto dețin aproape 40 % din ponderea exporturilor Românesti în Senegal.

La importul din Senegal s-au înregistrat produse minerale, diverse dispozitive mecanice, arahide s.a.

 

Produse românesti de interes pentru piaţa senegaleză

Deosebit de cele prezentate anterior, se poate aprecia că piața senegaleză ar putea fi receptivă la multe dintre produsele Românesti, unele dintre acestea exportate și în anii trecuti: produse pentru agricultură, uree, cereale, produse alimentare, detergenţi, faianţă, gresie, seringi de unică folosinţă, obiecte sanitare etc, sau produse noi, cum ar fi: avioane utilitate, butelii de gaz pentru consum casnic, echipament militar, lapte praf, aparatură de comunicații și produse I.T., mașini, tractoare și utilaje agricole, camioane, remorci auto și agricole, sere pentru legume, semințe nemodificate genetic, granule de polietilenă, servicii de consultanță și asistență tehnică în domenii diverse s.a.

O bună oportunitate pentru dezvoltarea relatiilor comerciale dintre România și Senegal este participarea operatorilor economici din cele două țări la manifestarile expozitionale organizate în Senegal ( cea mai importantă dintre acestea fiind Târgului Internațional de la DAKAR – FIDAK, organizat în fiecare an la începutul lunii decembrie) sau România (TIBCO, TIB, INDAGRA etc).

 

Cooperarea economicǎ

 

Actiuni realizate

 

a) In Senegal 

În perioada anterioară anului 1990, firmele româneşti și-au facut remarcată prezența în Senegal prin realizarea urmatoarelor obiective economice:

 ­ construirea pistelor și a clădirilor aferente aeroportului internațional din Dakar. Lucrarea a fost executată de I.C.E. Contransimex, in perioada 1974-1975;

- lucrări de electrificare rurală în regiunea Bignona, executate de I.C.E. Romelectro în perioada 1979-1980

- realizarea proiectului pilot de stabilizare a falezei și monumentul „Poarta Mileniului” – lucrări de protectie și combatere a eroziunii solului în zona costieră a capitalei Dakar.

 

b) În România

Firmele senegaleze nu au realizat acțiuni de cooperare în România.

 

Acţiuni în curs de realizare

 

- Lucrări de prospecţiuni geologice în Senegal

- Lucrari de extindere a rețelei de comunicaţii

 

Acţiuni în curs de negociere

 

- Autoritățile senegaleze, prin Ministrul Mediului, și-au manifestat dorința de a continua colaborarea cu firmele Românești pentru extinderea lucrărilor de aparare împotriva eroziunii marine, în perimetrul Cornișei de Est a oraşului Dakar, pe o lungime de cca. 2 km.

- Participarea firmelor românești la realizarea programului guvernamental în domeniul educației prin crearea și implementarea la nivelul învățământului preuniversitar a unui sistem informatizat (e-learning).

- Participarea firmelor românești la realizarea unor proiecte în domeniul urbanismului, informatizarea unor activități ori sectoare de activitate în domeniul public etc.

 

 

 

ALEGERI PREZIDENTIALE 2019

31.10.2019

La Ambasada României din Dakar (Point E, rue Ax9A) este deschisă Secția de votare numărul 615, la care pot vota, pentru …

Transferul activității consulare la Ambasada României din Abuja

28.08.2019

În contextul în care fostul diplomat cu atribuții consulare și-a încheiat mandatul la Dakar, activitatea Secției consulare a Ambasadei a fost…

Programul Ambasadei României la Dakar și al Secției Consulare în perioada 15-16 august 2019

14.08.2019

Vă informăm că Ambasada României la Dakar și Secția Consulară nu au program de lucru cu publicul în perioada 15-16 august 2019, în conformitate cu…

Informații utile despre votul în străinătate la alegerile pentru Președintele României

07.08.2019

Modalități de exercitare a dreptului de vot în străinătate la alegerile prezidențiale din 10 noiembrie 2019 Detalii aici :…